Hľadaný výraz: Mk 1,35-38; Lk 4,42-43, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. 37 Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ 38 On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“

42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“

1

mail   print   facebook   twitter