Hľadaný výraz: Mk 1,32-34, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
32 Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. 33 Celé město se seběhlo ke dveřím 34 a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali.

1

mail   print   facebook   twitter