Hľadaný výraz: Mk 1,29-34, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
29 A hneď, keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom. 30 A Šimonova svokra ležala v horúčke, a hneď mu povedali o nej. 31 A pristúpiac pozdvihol ju chopiac ju za ruku, a hneď ju opustila horúčka, a posluhovala im. 32 A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnce, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadlých démonami, 33 a celé mesto bolo shromaždené pri dveriach, 34 a uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vyhnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.

1

mail   print   facebook   twitter