Hľadaný výraz: Mk 1,29-34, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
29 És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és András házához menének Jakabbal és Jánossal együtt. 30 A Simon napa pedig hideglelésben fekszik vala, és azonnal szólának néki felõle. 31 És õ odamenvén, fölemelé azt, annak kezét fogván; és elhagyá azt a hideglelés azonnal, és szolgál vala nékik. 32 Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind õ hozzá vivék a betegeseket és az ördöngõsöket; 33 És az egész város oda gyûlt vala az ajtó elé. 34 És meggyógyíta sokakat, a kik különféle betegségekben sínlõdnek vala; és sok ördögöt kiûze, és nem hagyja vala szólni az ördögöket, mivelhogy õt ismerék.

1

mail   print   facebook   twitter