Hľadaný výraz: Mk 1,23-28; Lk 4,33-37, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 2
23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: Boží Svätý. 25 No Ježiš mu pohrozil slovami: Mlč a vyjdi z neho! 26 Vtom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27 Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom, a poslúchajú ho. 28 A zvesť o ňom sa rýchle rozniesla po celom galilejskom kraji.

33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý silným hlasom vykríkol: 34 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý. 35 Ježiš pohrozil démonovi: Mlč a vyjdi z neho! Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel, ale neublížil mu. 36 Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú? 37 A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji.

1

mail   print   facebook   twitter