Hľadaný výraz: Mk 1,23-28; Lk 4,33-37, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 2
23 V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: 24 "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" 25 "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" 26 Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. 27 Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!" 28 A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji.

33 V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: 34 "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" 35 "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. 36 Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" 37 A zpráva o něm se šířila po celém okolí.

1

mail   print   facebook   twitter