Hľadaný výraz: Mk 1,23-27, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
23 Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta, 24 És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje. 25 És megdorgálá õt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belõle. 26 És a tisztátalan lélek megszaggatá õt, és fenszóval kiáltva, kiméne belõle. 27 És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?

1

mail   print   facebook   twitter