Hľadaný výraz: Mk 1,21-22, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
21 Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. 22 I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci.

1

mail   print   facebook   twitter