Hľadaný výraz: Mk 1,21-22, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
21 Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. 22 I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.

1

mail   print   facebook   twitter