Hľadaný výraz: Mk 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

1

mail   print   facebook   twitter