Hľadaný výraz: Mk 1,2, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ako je napísané u proroka Izaiáša: Hľa, posielam pred tebou svojho posla,aby ti pripravil cestu.

1

mail   print   facebook   twitter