Hľadaný výraz: Mk 1,2, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
2 Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu."

1

mail   print   facebook   twitter