Vyhľadávaný výraz Mk+1,16-20 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.