Hľadaný výraz: Mk 1,16-20, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
16 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont és Andrást, annak testvérét, a mint a tengerbe hálót vetének; mert halászok valának. 17 És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok. 18 És azonnal elhagyván az õ hálóikat, követék õt. 19 És onnan egy kevéssé elébb menve, látá Jakabot, a Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, a mint a hajóban azok is a hálókat kötözgetik vala. 20 És azonnal hívá õket. És õk atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva, utána menének.

1

mail   print   facebook   twitter