Vyhľadávaný výraz Mk+1,12-13 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.