Hľadaný výraz: Mk 1,12-13, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
12 A hneď vypudil Ho Duch na púšť. 13 I bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal; žil s divou zverou a anjeli Mu slúžili.

1

mail   print   facebook   twitter