Hľadaný výraz: Mk 1,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista.

1

mail   print   facebook   twitter