Hľadaný výraz: Mich 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 I roztekajú sa pod ním vrchy a údolia sa roztvárajú ako vosk pred ohňom, ako voda vyliata na svah.

1

mail   print   facebook   twitter