Hľadaný výraz: Mich 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo, hľa, Pán vychádza zo svojho miesta, zostupuje a kráča po výšinách zeme.

1

mail   print   facebook   twitter