Hľadaný výraz: Mich 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Preto dajú odbytné Morešet Gatu; domy Akzibu budú sklamaním pre kráľov Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter