Hľadaný výraz: Mich 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Zapriahni do voza tátoše, obyvateľka Lachisu. Začiatok hriechu pre dcéru Siona bol, že sa u teba našli zločiny Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter