Hľadaný výraz: Mich 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Prejdiže si, obyvateľka Šafiru, potupená nahotou! Nevyjde obyvateľka Sánanu. Nárek v Bet Haeseli odňal od vás podporu.

1

mail   print   facebook   twitter