Hľadaný výraz: Mich 1,10-16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 V Gete neohlasujte, v Aku neplačte. V Bet Afre sa v prachu váľajte! 11 Prejdiže si, obyvateľka Šafiru, potupená nahotou! Nevyjde obyvateľka Sánanu. Nárek v Bet Haeseli odňal od vás podporu. 12 Čaká na šťastie obyvateľka Marotu, hoci nešťastie zostúpilo od Pána k bráne Jeruzalema. 13 Zapriahni do voza tátoše, obyvateľka Lachisu. Začiatok hriechu pre dcéru Siona bol, že sa u teba našli zločiny Izraela. 14 Preto dajú odbytné Morešet Gatu; domy Akzibu budú sklamaním pre kráľov Izraela. 15 Ešte ti privediem dediča, obyvateľka Maresy; až k Odolamu pôjde sláva Izraela. 16 Ohoľ sa a ostrihaj pre svojich rozkošných synov, rozšír si plešinu ako sup, lebo sa odsťahujú od teba.

1

mail   print   facebook   twitter