Hľadaný výraz: Mich 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 V Gete neohlasujte, v Aku neplačte. V Bet Afre sa v prachu váľajte!

1

mail   print   facebook   twitter