Hľadaný výraz: Mich 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Micheášovi z Morasti v dňoch júdskych kráľov Joatama Achaza a Ezechiáša, ktoré dostal vo videní o Samárii a Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter