Hľadaný výraz: Mal 2,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ak niekto prepúšťa z nenávisti, hovorí Pán, Boh Izraela, pokrýva si násilenstvom rúcho - hovorí Pán zástupov. Chráňte si teda ducha a nespreneverujte sa!

1

mail   print   facebook   twitter