Hľadaný výraz: Mal 1,2-5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Miloval som vás, hovorí Pán, vy sa však pýtate: »Čímže si nám preukazoval lásku?« - Či Ezau nebol Jakubovi bratom? - hovorí Pán. Miloval som však Jakuba 3 a Ezaua som nenávidel. Jeho vrchy som obrátil na púšť a jeho dedičstvo som dal šakalom na púšti. 4 Ak povieš, Edom: »Sme spustošení, ale zas postavíme rozvaliny,« toto hovorí Pán zástupov: Oni postavia, ja však zrúcam a budú ich volať »Územie bezbožnosti« a »Ľud, na ktorý sa Pán večne hnevá«. 5 Keď to vaše oči uvidia, poviete: »Pán je veľký až za hranice Izraela.«

1

mail   print   facebook   twitter