Hľadaný výraz: Mal 1,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Hovoríte: »To je námaha!« a opovrhujete ňou, hovorí Pán zástupov; a prinášate ulúpené, chromé a choré; prinášate to ako obetu, a to mám prijať z vašich rúk? - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter