Hľadaný výraz: Mal 1,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ale vy ho znesväcujete, keď hovoríte: »Pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod.«

1

mail   print   facebook   twitter