Hľadaný výraz: Mal 1,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

1

mail   print   facebook   twitter