Hľadaný výraz: Mal 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Výrok. Pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša:

1

mail   print   facebook   twitter