Hľadaný výraz: Lv 9,8-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Tu Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa na svoju obetu za hriech, 9 Áronovi synovia mu podali krv, on si namočil do krvi prsty a natrel oltárne rohy; ostatnú krv vylial na spodok oltára. 10 Potom z obety za hriech spálil na oltári loj s obličkami a lojovú vrstvu spod pečene, ako Mojžišovi prikázal Pán. 11 Mäso a kožu úplne spálil mimo oltára. 12 Nato zabil celostnú žertvu, Áronovi synovia mu priniesli krv a on ju porozlieval okolo oltára. 13 Potom mu priniesli v kusoch žertvu spolu s hlavou a on ju spálil na oltári. 14 Vnútornosti a nohy poumýval a spálil ich na celostnej žertve na oltári.

1

mail   print   facebook   twitter