Hľadaný výraz: Lv 9,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Potom Áron roztiahol ruky nad ľudom a požehnal ho. A keď ukončil obetu za hriech, celostnú žertvu a pokojné obety, zostúpil dolu.

1

mail   print   facebook   twitter