Hľadaný výraz: Lv 9,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Na ôsmy deň Mojžiš zvolal Árona, jeho synov a všetkých starších Izraela

1

mail   print   facebook   twitter