Hľadaný výraz: Lv 8,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 pripevnil naň náprsník a do náprsníka vložil urim a tumim, 9 na hlavu mu založil mitru a na mitre spredu upevnil zlatú tabuľku, svätý diadém, ako Mojžišovi nariadil Pán.

1

mail   print   facebook   twitter