Hľadaný výraz: Lv 8,6-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Nato rozkázal pristúpiť Áronovi a jeho synom a poumýval ich vodou. 7 Potom mu (Áronovi) obliekol ľanovú rízu, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, ovinul ho šnúrkou efódu a pevne ho naň priviazal,

1

mail   print   facebook   twitter