Hľadaný výraz: Lv 8,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom ho Mojžiš zabil, vzal z jeho krvi a potrel Áronovi pravý ušný lalok, ako i palec pravej ruky a veľký palec pravej nohy. 24 Potom kázal pristúpiť Áronovým synom a Mojžiš potrel krvou ich pravé ucho a palec na ich pravých rukách i palce na pravých nohách, ostatnú krv rozlial okolo oltára.

1

mail   print   facebook   twitter