Hľadaný výraz: Lv 8,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán hovoril Mojžišovi:

1

mail   print   facebook   twitter