Hľadaný výraz: Lv 7,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Vlastnými rukami prinesie loj a prsia zápalnej obety, ktorá patrí Pánovi. Prsia prinesie na to, aby sa to podávalo na podávaciu obetu pred Pánom.

1

mail   print   facebook   twitter