Hľadaný výraz: Lv 7,22-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Pán hovoril Mojžišovi: 23 „Povedz Izraelitom: Nesmiete jesť nijaký loj ani z hovädzieho dobytka, ani z ovce, ani z kozy. 24 Loj uhynutého alebo roztrhaného zvieraťa môžete použiť na ľubovoľné ciele, nikdy však z neho nesmiete jesť. 25 Lebo každý, kto z vás bude jesť loj zvieraťa, ktoré sa môže obetovať Pánovi na zápalnú obetu, bude vyhubený zo svojho ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter