Hľadaný výraz: Lv 7,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ak sa obetný dar prinesie pre sľub alebo z dobrej vôle, nech sa mäso zje v ten istý deň, keď bola prinesená obeta, možno však z nej jesť aj na druhý deň.

1

mail   print   facebook   twitter