Hľadaný výraz: Lv 7,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 S pečivom z nekvaseného cesta prinesie svoj obetný dar, obetné zviera, svoju ďakovnú obetu.

1

mail   print   facebook   twitter