Hľadaný výraz: Lv 7,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Každá potravinová obeta, ktorá bola zaprávaná olejom alebo suchá, patrí všetkým Áronovým synom, ako jednému tak aj druhému.

1

mail   print   facebook   twitter