Hľadaný výraz: Lv 6,8-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Potom Pán hovoril Mojžišovi: 9 „Prikáž Áronovi a jeho synom: Toto sú ustanovenia pre celostnú žertvu: Celostná žertva zostane na oltári na ohni celú noc až do rána, oheň na oltári treba pritom udržiavať.

1

mail   print   facebook   twitter