Hľadaný výraz: Lv 5,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Dá ju kňazovi a kňaz z nej vezme plné priehrštie na pripomienku, a spáli to na zápalnom oltári pre Pána. To je obeta za hriech.

1

mail   print   facebook   twitter