Hľadaný výraz: Lv 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Ak sa niekto prehreší tým, že počul vyslovenú kliatbu, a mohol by vystúpiť ako svedok, aby bol očitým svedkom, alebo vie (o veci), a neoznámi to, uvalí na seba vinu.

1

mail   print   facebook   twitter