Hľadaný výraz: Lv 4,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Potom pomazaný kňaz vezme z býčkovej krvi a zanesie do stánku zjavenia.

1

mail   print   facebook   twitter