Hľadaný výraz: Lv 4,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Ak bude vinníkom pomazaný kňaz a padla by tým vina na ľud, obetuje dobytča za svoj hriech, ktorý spáchal, býčka na obetu za hriech Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter