Hľadaný výraz: Lv 4,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Kňaz vezme na palec niečo z krvi obety za hriech a pomaže rohy oltára zápalných obiet, ostatnú krv však vyleje ku spodku oltára zápalných obiet.

1

mail   print   facebook   twitter