Hľadaný výraz: Lv 4,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 a starší pospolitosti položia pred Pánom ruky na hlavu býčka a býčka zabijú pred Pánom.

1

mail   print   facebook   twitter